Forbasy most ponad cestu

Kamenný cestný nadjazd s priebežným štrkovým lôžkom ponad štátnu cestu číslo 77. nachádza sa na trati ŽSR 185: Poprad-Tatry - Plaveč medzi zastávkou Forbasy a zastávkou Nižné Ružbachy.