Veľká Paka km 27,936

Priecestie v km 27,936 - Veľká Paka sa nachádza na trati ŽSR 131: Bratislava - Komárno. Priecestie sa nachádza medzi ŽST Lehnice a Kvetoslavov. Železnica križuje cestu III. triedy. Priecestie je zabezpečené priecestným zabezpečovacím zariadením PZS 2 bez závor. Priecestie je vybavené priecestníkmi.