Vojčice - priecestie v km 5,438

Železničné priecestie leží v km 5,438 jednokoľajnej trate ŽSR 192 Trebišov - Vranov nad Topľou. Trať na priecestí križuje účelovú komunikáciu. Jedná sa o nezabezpečené priecestie, osadené výstražnými krížmi.