Vrútky v km 309,382

Vrútky, priecestie v km 309,382 III. kategórie na účelovej ceste medzi ŽST Vrútky a Martin. Zabezpečovacie zariadenie PZS 3Z ( Priecestné zariadenie svetelné 3. kategórie so závorami ) AŽD 71 Kontrola v ŽST Vrútky.