Kalná nad Hronom, most cez Hron

Ocelový most ponad rieku Hron so spodnou mostovkou v Kalnej nad Hronom, v km 6.350.