Výhybňa Pial

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Výhybňa Pial leží v km 15,500 jednokoľajnej elektrifikovanej trate Hronská Dúbrava – Palárikovo, ktorá je v úseku Žiar nad Hronom – Žarnovica dvojkoľajná.
Je výhybňou nesamostatnou, pridelenou k železničnej stanici Levice. Sídlo prednostu je v ŽST Levice. 

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Horný Pial zastávka leží v km 14,897 medzi stanicami Lok – Výhybňa Pial. Je pridelená železničnej stanici Levice. Zastávka má vyvýšené nástupište v dĺžke 100 m, ktoré je elektricky osvetlené. Je vybavená čakárňou pre cestujúcich.
Jesenské údolie zastávka leží v km 17,500 medzi výhybňou Pial – ŽST Beša. Je pridelená k ŽST Levice. Má jednu čakáreň, vyvýšené nástupište v dĺžke 70 m.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Výhybňa Pial je vybavená zabezpečovacím zariadením kategórie II. b TEST 14 s úplným zabezpečením vlakových ciest. Dopravné koľaje a ústredne stavané výhybky sú izolované.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Lok – výhybňa Pial - Beša je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie (automatické traťové zabezpečovacie zariadenie).