Veľká Lúka km 8,722

Železničné priecestie Veľká Lúka leží v km 8,722 jednokoľajnej trate ŽSR 170: Vrútky - Zvolen medzi zastávkami Veľká Lúka a Hronsek. Kižuje miestnu komunikáciu III. triedy. Priecestie má automatické zabezpečovacie zariadenie PZS 3 - Priecestné zariadenie svetelné 3. kategórie bez závor. Kontrolná skrinka je v ŽST Vlkanová, má priecestník X – 98 v km 9,722