Zohor, ponad kanál Malina

Železničný most na železničnej trati ŽSR 113: Zohor - Záhorská Ves. Nachádza sa medzi ŽST Zohor a ŽST Vysoká pri Morave v km 2,858. Most je oceľový so spodnou mostovkou. Vedie k nemu poľná cesta. V medzivojnovom období bolo v blízkosti mosta vybudovaných niekoľko železobetónových bunkrov, tzv ropíkov.