most Banská Bystrica mesto

Oceľový most nachádzajúci sda na trati ŽSR 170: Vrútky - Zvolen tesne za zastávkou Banská Bystrica mesto smerom k ŽST Banská Bystrica.