Červená Skala strážny domček

Strážny domček na trati ŽSR 173: Červená Skala - Margecany sa nachádza medzi ŽST Télgart a ŽST Červená Skala. Dnes už neslúži svojmu účelu. Nie je celkom opustený. Používajú ho traťoví robotníci ako pútulňu a prechoddný sklad materiálu. Nachádza sa v prekrádnom prostredí Meandrov rieky Hron. Nie je napojený na elektrickú energiu.