Červená Skala priepust v km 36.8

Priepust nachádzajúci sa medzi zastávkou Valkovňa a ŽST Červená Skala na trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala. Slúži najmä v jarnom období na prepúšťanie vôd z úpätia Kráľovej hole do rieky Hron.