Výhybňa Hornád ŠRT

Umiestnenie a určenie železničnej stanice Výh Hornád ŠRT leží v km 77.808 jednokoľajnej trate Užhorod (UZ) - Maťovce ŠRT - Haniska pri Košiciach ŠRT. Trať je širokého rozchodu (1520 mm) elektrifikovaná jednosmernou prúdovou sústavou s napätím 3 000 V.

Je výhybňou:

- medziľahlou po prevádzkovej stránke
- nesamostatnou, je pridelená k ŽST Haniska pri Košiciach.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Výhybňa Hornád ŠRT je vybavená zabezpečovacím zariadením 2. kategórie so svetelnými návestidlami, závislými na ručne stavaných výmenách pomocou elektromagnetických zámkov. Na všetkých dopravných koľajach a výmenách sú zriadené koľajové obvody.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Medzistaničné traťové úseky jednokoľajnej trate ŽST Haniska pri Košiciach ŠRT – výhybňa Hornád ŠRT – výhybňa Slančík ŠRT sú vybavené reléovým poloautomatickým traťovým zabezpečovacím zariadením