Výhybňa Slivník ŠRT

Výhybňa Slivník ŠRT mala pôvodný názov Výhybňa Červený Dvor ŠRT

Umiestnenie a určenie výhybne

Výhybňa Červený Dvor ŠRT leží v km 53,532 jednokoľajnej širokorozchodnej trate MAŤOVCE ŠRT – HANISKA PRI KOŠICIACH ŠRT. Po prevádzkovej stránke je medziľahlou a administratívne je pridelená k železničnej stanici S L A N E C.

Styk dráh

V medzistaničnom úseku Výh Červený Dvor ŠRT a Trebišov ŠRT v km 42,105 odbočuje výhybkou č.1Vš vlečka " V a g o n k a " TREBIŠOV Obsluha vlečky sa vykonáva zo stanice Trebišov ŠRT

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Výh Červený Dvor ŠRT je vybavená zabezpečovacím zariadením druhej kategórie - zjednodušené reléové zabezpečovacie zariadenie. Hlavné návestidlá sú závislé na polohe všetkých prechádzaných výhybiek ako aj odvratných výhybiek a výkoľajok a sú nim vylúčené všetky súčasné zakázané vlakové cesty. Výhybky sú prestavované ručne a potrebné závislosti na hlavných návestidlách sú vytvorené pomocou elektromagnetických zámkov /EMZ/.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Jednokoľajná trať medzi Slančík ŠRT – Červený Dvor ŠRT a Trebišov ŠRT – Červený Dvor ŠRT je vybavená reléovým poloautomatickým blokom. Traťové zabezpečovacie zariadenie je obojsmerné 2. kategórie so samostatnými predzvesťami a s absolútnym významom návesti “Stoj”.