Kraľovany ponad Oravu

Železničný most ponad rieku Orava na sútoku s Váhom tesne pred ŽST Kraľovany.