Hronská Dúbrava - ponad Hron

Oceľový most cez rieku Hron na Trati mládeže.