Margecany ponad Hornád

Most medzi ŽST Margecany a zastávkou Kluknava. Vedľa dnešného mosta sa nachádza torzo starého mosta KBŽ.