Čab-Sila

Železničná zastávka Čab-Sila leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 142 Zbehy - Radošina, v medzistaničnom úseku Zbehy - Nové Sady. Osobná doprava na tejto trati je od roku 2003 zastavená.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Zbehov.

V železničnej zastávke zaúsťuje do traťovej koľaje výhybkou č. A1 a výhybkou č. A4 vlečka ACHP Levice a.s. – Aplikačno-obchodné stredisko Čab. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 5,106 a v km 5,694.