Devínske Jazero

Odbočka Devínske Jazero (Odb) leží v km 3.778 medzi stanicami Devínska Nová Ves - Zohor, je pridelená železničnej stanici DNV. Osvetlenie má elektrické, vonkajšie je stožiarové. Nástupište pre cestujúcich je na koľaji číslo 1 o dľžke 250 m a pri koľaji číslo 2 o dľžke 126 m, typu SUDOP. Prichod k nástupišťu koľaje číslo 2 je umožnený v úrovni dopravnej kancelárie cez železnú lávku.

Železničná zastávka odbočka Devínske Jazero je posledná železničná zastávka na území mesta Bratislava. Je na nej odbočka do Stupavy, na ktorej bola v máji 1979 zastavená osobná doprava a v marci 2008 bola administratívne zrušená. V blízkosti sa nenachádza žiadna obec, ale iba chaty a bunkre z predvojnového opevnenia. Jeden bunker sa nachádza na telese zrušenej spojky do rakúskej obce Marchegg. Kedysi sa tu nachádzala stanica, ktorej význam poklesol po tom, ako bola zdvojkoľajnená trať do českého mesta Břeclav v roku 1921. V roku 1927 bola odnesená vlečka do štrkovne a tiež aj prvé výhybky. V 30. rokoch 20. storočia sa koľajisko ďalej redukovalo, v roku 1935 tu ostala dvojkoľajná trať a odbočka.

V čase, keď stanica Devínske Jazero bola odbočnou stanicou pre trať do Stupavy, sa na stanici nachádzali 4 dopravné a 1 ostatná staničná koľaj.


Video z 28. 12. 2008
© Ivan Wlachovský

Niečo z histórie:

Na pieskovej dune v blízkosti železničnej stanice Devínske Jazero sa na zač. 60. rokov pri ťažbe piesku postupne narazilo na niekoľko hrobov zo staršej doby rímskej. Charakteristické pre toto obdobie bolo úplné alebo čiastočné vykrádanie hrobov, čím sa nám dochováva iba zlomok pohrebného inventára. Prvé hroby boli porušené a zachránili sa z nich iba predmety, neskorší výskum odokryl tri hroby a našli aj ďalšie pamiatky. Hroby mali rozmery 250 x 75 x 140 cm (dospelá osoba, črep a nádobka), 240 x 150 x 160 cm (dvojhrob, dospelé kostry úplne poprehadzované, dve listovité strelky s ťuľajkou, oválna pracka opasku), 200 x 70 x 160 cm (dospelý, bronzové pyramídové kovanie, železná pracka, šidlo a pinzeta). Kopija, praslen, brúsik a niekoľko nádob pochádza s porušených hrobov a so zberu.

Iné hroby sa porušili o tri roky neskôr. Výskumom sa ich odokrylo 10. Pochádza z nich nádoba, zlomky železných nožov, železný sax a z pôvodne istotne najhonosnejšieho hrobu (rozmery 200 x 300 cm) sa po vykradnutí zachovala iba štítová puklica a železný hrot kopije.

Sax pritom predstavuje najvzácnejší nález zbrane s tohto obdobia a je pomerne zriedkavým predmetom na longobardských pohrebiskách. S dĺžkou jednosečnej čepele 48 cm a šírkou 4 cm predstavuje prechodný tvar k neskoršej skupine dlhých saxov datovaných k roku 600.

Samotné Devínske jazero je riečne jazero nachádzajúce sa v južnej čas