071

Prípojný osobný vozeň k elektrickej jednotke 471.