Nemšová - most cez Vážsky kanál

Most prekonáva Vážsky kanál v blízkosti Nemšovej, na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati v medzistaničnom úseku Trenčianska Teplá - Nemšová. Nachádza sa na trati 123 ŽSR Trenčianska Teplá - Vlársky Prusmyk ČD a 124 ŽSR Trenčianska Teplá - Lednická Rovne.