Nemšová - most cez Váh

Most sa nachadza na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati číslo 123 ŽSR Trenčianska Teplá - Vlárský Prusmyk ČD a 124 ŽSR Trenčianska Teplá - Lednické Rovne, v tesnej blízkosti Nemšovej a prekonáva rieku Váh. Pozostáva zo 4 polí, z ktorých sú 2 stredové a 2 krajné. Po 1 strane mosta sa nachádza lávka oceľovej konštrukcie pre peších a automobily.