Most cez riečku Radošinka

Most cez riečku Radošinka sa nachádza na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza, medzi zastávkou Čakajovce a ŽST Lužianky.