Margecany ponad Ružín

Most sa nachádza na trati ŽSR číslo 173 Margecany - Červená skala, medzi ŽST Margecany a Gelnica. Premosťuje priehradu Ružín na sútoku riek Hnilec a Hornád. je to prvý most, na ktorý sa použila letmá montáž.

Jednokoľajný most s 3 poľami rozpätia 30,50 + 55,00 + 30,50 m a šírku medzi zábradlím 5,60 m. Ide o rámovú konštrukciu s premennou výškou bez kĺbu uprostred stredného poľa s celkovou dĺžkou 116,0 m, z toho 101 m (87,5 %) sa zhotovilo letmo. Priečny rez tvorí skriňový trám premenlivej výšky a to 2,17 m uprostred stredného poľa a 3,94 m nad vnútornými podperami. Steny skriňového prierezu nad piliermi majú hrúbku 55 cm, ktorá prechádza skokmi na hrúbku 35 cm uprostred rozpätia. Hrúbka spodnej dosky je 20 až 29 cm, horná doska má stálu hrúbku 25 cm. Priečnu tuhosť zaisťujú priečniky nad piliermi, oporami a uprostred mosta. Na bokoch skriňového prierezu, pri jeho hornom povrchu, sú pripevnené typizované prefabrikované konzoly pre štrkové lôžko, izoláciu, spádový betón atď. Sú z prefabrikátov 1,0 m dlhých, z betónu zn. 250. Lamely sú z betónu zn. 500.
Prípravu a kontrolu uskutočnil Výskumný ústav inžinierskych stavieb Bratislava, projektantom bol Štátny ústav dopravného projektovania Bratislava (Ing. Broček), České vysoké učení technické Praha (Prof. Dr. J. Klimeš) a Inžinierske stavby, n.p. Košice (Ing. Mašika). Stavbu uskutočnili Inžinierske stavby, n.p. Košice v rokoch 1965-1966.

Ďaľšie podrobnosti sú na stránke Mira Kožucha.


VLAKY.NET a Horehronec pri moste.