Most cez rieku Nitra

Most cez rieku Nitra sa nachádza na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 141 Leopoldov - Kozárovce, medzi zastávkou Dražovce a žst.Lužianky. Most je jednokoľajný, oceľový, s mostovkou v strede, respektíve hore.