720

Rad 720 "Malý Hektor"

Výrobca: ČKD Praha (1958) Rozchod: 1 435 mm (145 ks)
1 524 mm (5 ks)
Pojazd: Bo'Bo' Prenos výkonu: Elektrický
Výkon: 750 kW Hmotnosť: 60 000 kg
Dĺžka: 12 440 mm Max. rýchlosť: 60 km/h