Most cez rieku Handlovka (ŽSR 140)

Most v km 0,597 cez rieku Handlovku v Prievidzi

Pôvodný most na trati Prievidza - Handlová ponad rieku Handlovku bol zničený 3.4.1945 ustupujúcim nemeckým vojskom.
Most bol potom niekoľkokrát zosilňovaný, ale pre nové zaťaženie nevyhovoval. Úložné lavice opôr boli popraskané a v zlom stave boli aj samotné opory. Uvedený stav obmedzoval možnosti zvyšovania osových tlakov a rýchlosti. Jediným riešením bola výmena starej mostnej konštrukcie za novú.
Novú mostnú konštrukciu zhotovili pracovníci mostárne v Skopje (býv. Juhoslávia). Pretože pod mostom prechádza aj cesta, požiadavka odboru dopravy MNV v Prievidzi bola, aby pôvodná podjazdová výška starej konštrukcie 3,85 m bola zvýšená na 4,20 m. Uvedená požiadavka mala za následok zvýšenie nivelety trate v priľahlom úseku.
Stavbu mostného objektu vykonal Mostný obvod Bratislava za pomoci Železničného vojska. Na moste sa uskutočnila výluka od 3.8. do 12.8.1985. Pracovníci TD Nitra zdvihli trať v okoli mosta o 40 cm. Pri výstavbe nových opôr sa využila prefabrikácia. Miesto plánovaných IP nosníkov sa využili prevádzkové. Výmena mosta sa realizovala pomocou žeriavu GEPK-130. Celkové náklady na stavbu predstavovali 11,5 mil.Kčs, z toho stavebné práce dosiahli 8,9 mil. Kčs.