Bratislava - Rača

Bratislava - Rača

ŽST sa nachádza na dvojkoľajnej a elektrifikovanej trati ŽSR 120 Bratislava - Žilina.
Vznik ŽST sa datuje do roku 1840 so vznikom konskej železnice Bratislava - Trnava.

2.2.1883 bola otvorená spojka medzi dnešnou bratislavskou hlavnou stanicou a Račou, ktorá ležala približne v mieste dnes existujúcej trate Bratislava hl. – Bratislava - Rača, t.j. na strane karpatského úbočia. V tom istom roku bola na už dávnejšie jestvujúcej spojke Rača – Vajnory dobudovaná veľká zriaďovacia stanica (dnes Bratislava - východ) s výhrevňou, umožňujúca oddeliť v bratislavskom uzle nákladnú a osobnú dopravu.

Dnes je ŽST ovládaná diaľkovo z Východnej stanice. Slúži poväčšinou na deponovanie súprav pre osobné vlaky. Je obsadená iba vonkajším výpravcom.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Bratislava Rača leží v km 7,407 dvojkoľajnej trate Púchov – Bratislava hlavná stanica. Je stanicou nesamostatnou, pridelenou k stanici Bratislava východ
· odbočnou pre trať
- Bratislava Rača – Bratislava východ
- Bratislava Rača – Odbočka Vinohrady – Odbočka Močiar
- Bratislava Rača – Odbočka Vinohrady – Bratislava predmestie
· vykonávajúcou povinnosti dispozičnej stanice Bratislava východ pre trať
- Bratislava Rača – Kúty
- Bratislava Rača – Odbočka Vinohrady – Bratislava predmestie
· Bratislava Rača - Odbočka Vinohrady – Odbočka Močiar – Bratislava Vajnory
· zmiešanou a medziľahlou podľa povahy práce

Rozčlenenie stanice
Je samostatným dopravným, ako i samostatným tarifným bodom. Tvorí jeden spoločný obvod pre osobnú i nákladnú dopravu, ktorý pozostáva:
- z koľají dopravných
- z koľají manipulačných
- z priestorov pre cestujúcich
- z priestorov VNVK

Styk dráh

V stanici je vlečka BEZ – transformátory, ktorá odbočuje z koľaje č. 17 výhybkou č. 15 a 21.

Hlásnice, hradlá, odbočky, vlečky a nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Odbočka Močiar leží v km 59,755 trate Szob MÁV - Bratislava hlavná stanica medzi stanicami Bratislava Vajnory – Bratislava hlavná stanica. Je pridelená ŽST Bratislava východ. Pre nástup a výstup zamestnancov ŽSR z osobných vlakov sú na odbočke vybudované dve úrovňové nástupištia typu Tischer a to pri koľaji číslo 1 v dĺžke 25 metrov a pri koľaji číslo 2 v dĺžke 26 metrov. Pri každom nástupišti sú zabudované po 2 kusy parkových osvetľovacích stožiarov. 
Odbočka Vinohrady leží v km 5,726 trate Púchov – Bratislava hlavná stanica medzi stanica