Kostoľany nad Hornádom I.

Kostoľany nad Hornádom I.

Most cez rieku Hornád na trati ŽSR číslo 180 Žilina - Košice. Nachádza sa medzi stanicami Košice a Kostoľany nad Hornádom kúsok za ťahanovským tunelom.

Most tvoria dva samostatné jednokoľajné oceľové priehradové mosty.