Chvatimech ŽSR

Oceľový most sa nachádza na trati ŽSR číslo 172 Banská Bystrica - Červená Skala tesne za zastávkou Chvatimech. Premosťuje úzkorozchodnú železničku ČHŽ (trať č. 900) a tok Čierneho Hrona.