Hlohovec - most cez Váh

Most cez Váh v Hlohovci sa nachádza na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 141 Kozárovce - Leopoldov, tesne pred vchodovým návestidlom žst.Hlohovec smerom od Leopoldova.

Niečo z histórie. Štvorkilometrový úsek trate z Leopoldova do Hlohovca bol odovzdaný do prevádzky 31. 3. 1898, ako posledná časť trate z Lužianok. Most cez rieku Váh pri Hlohovci bol priehradový so 6 poliami 2 x 40 a 4 x 50 m s dĺžkou 280 m. Bol to najdlhší most na celej trati.

Počas 2. svetovej vojny dňa 1.4.1945 o 16.00 hod. bol most ustupujúcou nemeckou armádou vyhodený do vzduchu. Takmer do základov boli zničené opory a piliere, z ktorých zostala len hromada kamenia. Zničené boli aj železné konštrukcie, z ktorých každá prerezaná na 3 kusy spadla buď úplne alebo sa naklonili pod uhlom 45° do vôd Váhu.

Keďže išlo o veľmi dôležitú hospodársku a dopravnú spojnicu, po ktorej sa dovážalo uhlie z handlovských baní do Bratislavy, k oprave zničeného mosta, respektíve vybudovaním mostného provizória sa pristúpilo už o niekoľko dní - 10. apríla 1945. Výstavbu mosta realizovala firma Lozovský a Štefanec z Bratislavy. Pre stavbu bárok provizória bolo vyrúbaných spolu 1557 stromov. Zabaranených bolo celkom 449 pilot. Provizórne premostenie malo 17 polí o dĺžkach 9,13 + 3 x 10,50 + 4 x 15 + 20 + 2 x 25 + 8,80 + 5 x 21 m. Na jeho výstavbu sa spotrebovalo 1000 kg železa, 800 kg klincov, z okolitých lesov bolo dovezené cca 1700 m3 guľatiny a obec Myjava dodala za výhodných podmienok ďalších cca 2200 m3 borovej guľatiny.
Okrem pracovníkov firmy na stavbe pracovali vojaci železničného pluku z Pardubíc, ženijného pluku z Komárna a skupina trestancov z Leopoldova. Spolu s pracovníkmi ČSD na stavbe pracovalo 1003 pracovníkov. Provizórium bolo dohotovené 25.8.1945. Zaťažkávaciu skúšku na moste vykonal na druhý deň, 26. augusta parný rušeň 524.1130 z Leopoldova. Prvý vlak po ňom následne prešiel o 14.20 hod. aj s povereníkom dopravy a verejných prác ing. Kornelom Filom.

Výstavba nového mosta v km 23,75-24,05 bola zadaná firme Hornonitrianska stavebná spoločnosť v Prievidzi. Generálny návrh mosta vypracovala Stavebná správa ČSD v Prahe. Opory mosta boli postavené na staré základy, firma ich dokončila 22.8.1947. Dodávku a montáž oceľovej konštrukcie mosta bola zadaná Stredoslovenským železiarňam n.p. Podbrezová. Šesťpoľový priehradový most o rozpätia 41,04 + 4 x 51,20 + 41,04 má celkovú dĺžku 294,08 m a hmotnosť 980 ton. Montáž mosta začala 7.7.1947, dokončená bola 25.1.1948. Most otváral povereník dopravy Kazimír Bezek.

Sanácia mostného pilera. V roku 05/1999 - 10/1999 sa uskutočnila sanácia mostného piliera č.4 v km 23,896. Práce pre ŽSR, Mostný obvod Bratislava vykonal podnik Slovenské tunely, a.s.

Dnes je most v pomerne slušnom stave až na ochranný val okolo piliera, ktorý sa nachádza v strede toku rieky Váh. Ten je značne poškodený a evidentne potrebuje opravu.