Marcheggský viadukt

Marcheggský viadukt

Viadukt sa nachádza na jednoloľajnej trati trati ŽSR číslo 111 Devínska Nová Ves - Marchegg (OBB).

Stavba mosta sa začala v novembri 1846 . Ukončená bola  na jeseň 1847  Most medzi stanicami Marchegg a Devínska Nová Ves bol cez rieku Moravu postavený 474 m dlhý most, ktorý patril k najväčším vo vtedajšej monarchii. Most pozostával z desiatich inundačných tehlových klenieb svetlosti 10x15 m po oboch stranách a strednej časti, ktorou prekonával tok rieky a tvorila ju drevená dvojnásobne zložená priehradová konštrukcia rozpätia 2 x 43 m.

Drevenú časť mosta zničila za Prusko-rakúskej vojny v roku 1866 ustupujúca rakúska armáda. Po jeho provizórnej oprave bola obnovená prevádzka 27.8.1866. Definitívna obnova sa skončila až v 1868, pričom drevené provizórium bolo nahradené spojitou oceľovou priehradovou konštrukciou o rozpätí 2 x 43 m. Železnú priehradovú konštrukciu s hornou mostovkou z roku 1868 vyhodili do vzduchu ustupujúci fašisti 6.4.1945.

Provizórne na rýchlosť 10 km/h bol obnovený Červenou armádou v roku 1946. 

Zdĺhavé spoločné rokovanie česko-slovenskej a rakúskej strany schválilo až v decembri 1959 výstavbu definitívneho mosta.

Oceľová konštrukcia jednokoľajného mosta s hlavnými nosníkmi priehradovými, priamopásovými, spojitými, jednoduchej trojuholníkovej sústavy so zvislicami je o dvoch poliach rozpätia 2 x 43 m.

Miro Kožuch na www.rail.sk píše:

http://rail.sk/skhist/mosty/dnv.htm