Lipovecký viadukt

Lipovecký viadukt

sa nachádza na jednokoľajnej trati Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce, nad osadou Lipovec.

Miroslav Kožuch o viadukte napísal:

Ministerstvo železníc, ÚSS, zadalo dodanie a postavenie železnej nosnej konštrukcie Lipoveckého viaduktu v st.km 40,9 - 41,1 firme Banská a hutná spoločnosť v Brne. Viadukt leží v oblúku, jeho dĺžka je 114 m. Má 3 otvory so železnými nosnými konštrukciami o rozpätí 30 m. Piliere a opory boli z betónu, obložené na viditeľných plochách murivom z pieskovca a pieskovcového vápenca.