Horná Štubňa - Viadukt Na Vode

Viadukt Na Vode

Viadukt Na Vode v st.km 39.2/4 trate Banská Bystrica - Dolná Štubna má rozpätie 5 x 25 m. Jeho konštrukcia je plechová, mostovka horná, leží v priamke a prechodnici R = 300 m (I.otvor a cca 19 m II.otvoru), niveleta klesá 12,828‰. Verejná súťaž na dodanie oceľových konštrukcii bola zverejnená 2.11.1939 a 24.1.1940 MDaVP zadalo stavbu viaduktu firme Banskej a hutnej spoločnosti v Podbrezovej. Celková váha oceľovej konštrukcie (bez poistných koľajníc) je 2516 q.
Koncom 2.svetovej vony, akoby zázrakom, viadukt nebol poškodený.

Miroslav Kožuch