Dislokácie HDV

HDV: . Depo: Spoločnosť:
HDV
Dislokácia
Korp.
Vyrobené
Bratislava hl. 
2011  

361.001 ZSSK

Číslo HDV
361.001
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2011
Rekonštrukcia z
163.053
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do 12/2020 OSD Košice

 • do 12.12.2015 SPD Bratislava

Posledný update
2.3.2021 20:38
Košice 
2012  

361.002 ZSSK

Číslo HDV
361.002
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Vyrobené
2012
Rekonštrukcia z
163.060
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do 12.12.2015 SPD Bratislava

Posledný update
11.12.2015 23:35
Košice 
2012  

361.003 ZSSK

Číslo HDV
361.003
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Vyrobené
2012
Rekonštrukcia z
163.103
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do 12.12.2015 SPD Bratislava

Posledný update
11.12.2015 23:36
Košice 
2012  

361.004 ZSSK

Číslo HDV
361.004
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Vyrobené
2012
Rekonštrukcia z
163.120
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do 12.12.2015 SPD Bratislava

Posledný update
11.12.2015 23:36
Košice 
2012  

361.005 ZSSK

Číslo HDV
361.005
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Vyrobené
2012
Rekonštrukcia z
163.056
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do 12.12.2015 SPD Bratislava

Posledný update
11.12.2015 23:36
Bratislava hl. 
2013  

361.101 ZSSK

Číslo HDV
361.101
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2013
Rekonštrukcia z
163.102
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do 13.6.2015 SPD Bratislava

 • do 12.12.2015 SPD Košice

Posledný update
11.12.2015 23:33
Bratislava hl. 
2013  

361.102 ZSSK

Číslo HDV
361.102
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2013
Rekonštrukcia z
163.125
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do 13.6.2015 SPD Bratislava

 • do 12.12.2015 SPD Košice

Posledný update
11.12.2015 23:33
Bratislava hl. 
2013  

361.103 ZSSK

Číslo HDV
361.103
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2013
Rekonštrukcia z
163.058
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do 13.6.2015 SPD Bratislava

 • do 12.12.2015 SPD Košice

Posledný update
11.12.2015 23:34
Bratislava hl. 
2014  

361.104 ZSSK

Číslo HDV
361.104
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2014
Rekonštrukcia z
163.051
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do 13.6.2015 SPD Bratislava

 • do 12.12.2015 SPD Košice

Posledný update
11.12.2015 23:34
Bratislava hl. 
2014  

361.105 ZSSK

Číslo HDV
361.105
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2014
Rekonštrukcia z
163.049
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
30.4.2014 16:02
Bratislava hl. 
2014  

361.106 ZSSK

Číslo HDV
361.106
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2014
Rekonštrukcia z
163.059
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
24.7.2014 15:08
Bratislava hl. 
2014  

361.107 ZSSK

Číslo HDV
361.107
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2014
Rekonštrukcia z
163.050
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
14.10.2014 17:37
Bratislava hl. 
2015  

361.108 ZSSK

Číslo HDV
361.108
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2015
Rekonštrukcia z
163.055
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
18.1.2015 13:29
Bratislava hl. 
2015  

361.109 ZSSK

Číslo HDV
361.109
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2015
Rekonštrukcia z
163.052
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
16.5.2015 15:46
Bratislava hl. 
2015  

361.110 ZSSK

Číslo HDV
361.110
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2015
Rekonštrukcia z
163.117
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
11.6.2015 18:47
Bratislava hl. 
2015  

361.120 ZSSK

Číslo HDV
361.120
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2015
Rekonštrukcia z
163.122
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info
Predchádzajúce dislokácie:
do 31.5.2023 OSD Košice
Posledný update
29.8.2023 8:16
Košice 
2015  

361.121 ZSSK

Číslo HDV
361.121
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Vyrobené
2015
Rekonštrukcia z
163.118
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
2.1.2016 0:21
Košice 
2015  

361.122 ZSSK

Číslo HDV
361.122
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Vyrobené
2015
Rekonštrukcia z
163.123
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
2.1.2016 0:21
Košice 
2015  

361.123 ZSSK

Číslo HDV
361.123
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Vyrobené
2015
Rekonštrukcia z
163.116
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
2.1.2016 0:22
Bratislava hl. 
2016  

361.124 ZSSK

Číslo HDV
361.124
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2016
Rekonštrukcia z
163.115
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
23.11.2016 11:44
Bratislava hl. 
2016  

361.125 ZSSK

Číslo HDV
361.125
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2016
Rekonštrukcia z
163.119
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
23.11.2016 11:46
Bratislava hl. 
2016  

361.126 ZSSK

Číslo HDV
361.126
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2016
Rekonštrukcia z
163.054
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
23.11.2016 11:47
Bratislava hl. 
2016  

361.127 ZSSK

Číslo HDV
361.127
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2016
Rekonštrukcia z
163.124
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
23.11.2016 11:49
Bratislava hl. 
2016  

361.128 ZSSK

Číslo HDV
361.128
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2016
Rekonštrukcia z
163.057
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
29.12.2016 16:36
Bratislava hl. 
2017  

361.129 ZSSK

Číslo HDV
361.129
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2017
Rekonštrukcia z
163.121
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
3.4.2017 10:49
Bratislava hl. 
2017  

361.130 ZSSK

Číslo HDV
361.130
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Vyrobené
2017
Rekonštrukcia z
163.112
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
28.5.2017 22:48

Túto sekciu spravujú: Peršing a Nikis182. Aktualizácia: 7.5.2024 17:00.