140 rokov trate Topoľčany - Veľké Bielice

23.6.2024 8:00 Klub Modrý Horizont

140 rokov trate Topoľčany - Veľké Bielice

Železnice Slovenskej republiky, Železničné múzeum Slovenskej republiky, Klub Modrý Horizont Topoľčany, Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava, Klub železničnej nostalgie Bratislava východ a Spoločnosť Považskej Dráhy Žilina, v spolupráci s mestami Topoľčany a Partizánske, vás pozývajú dňa 29. júna 2024 na podujatie, ktoré širokej verejnosti pripomenie nielen 140. výročie železničného spojenia medzi Topoľčanmi a Veľkými Bielicami, ale priblíži aj železničnú históriu prostredníctvom historických železničných vozidiel.

Návštevníci sa do centra osláv do Topoľčian budú môcť priviezť mimoriadnymi historickými motorovými vlakmi z Nového Mesta nad Váhom a Trenčianskej Teplej. Obe vlaky sa v Trenčíne spoja a ako jeden vlak pôjdu do Topoľčian. Vlak z Nového Mesta nad Váhom bude tvorený motorovým rušňomT 458.1079 Veľký Hektor a vozňom Ce Krásavec. Vlak z Trenčianskej Teplej bude tvorený motorovým vozňom M 152.0160 Orchestrión a prívesným vozňom.

Cestovný poriadok vlakov do Topoľčian:

  príchod odchod
   Nové Mesto nad Váhom   8:35
   Trenčianska Teplá   9:05
Trenčín   9:36
Trenčianska Turná 9:47 9:50
Mníchova Lehota 10:10 10:14
Bánovce nad Bebravou 10:36 10:37
Chynorany 10:52 10:53
Topoľčany 11:05  

Cestovný poriadok parného vlaku Topoľčany - veľké bielice

Po príchode parného vlaku do stanice Velké Bielice sa o 10:40 uskutoční slávnostný program.

Múzeum dopravy v priestoroch bývalého rušňového depa Topoľčany

Súčasťou osláv bude aj otvorenie sezóny Múzea dopravy v priestoroch bývalého rušňového depa Topoľčany, s nasledovným programom:

 • historická expozícia železničnej dopravy v budove olejárne
 • expozícia zabezpečovacej techniky
 • prehliadky múzea so sprievodcom a komentárom vo vybraných časoch
 • výstava modelovej železnice, prevádzka modelového koľajiska
 • jazdy na pákovej a bicyklovej drezíne
 • jazdy na vláčiku parkovej železničky
 • detský kútik so zábavnými a náučnými hrami
 • stacionárna prehliadka motorových rušňov v depe
 • hudobné vystúpenie country kapely

Cestovný poriadok spiatočného vlaku do Nového mesta nad váhom a trenčianskej teplej

  príchod odchod
Topoľčany   16:30
Chynorany 16:45 16:47
Bánovce nad Bebravou 17:17 17:18
Mníchova Lehota 17:42 17:52
Trenčianska Turná 18:08 18:10
Trenčín 18:20 18:50
   Trenčianska Teplá 19:00  
   Nové Mesto nad Váhom 19:15  

Cenník cestovného a vstupného

Cestovné v mimoriadnych historických vlakoch z/do Nového Mesta nad Váhom a Trenčianskej Teplej

 • spiatočné cestovné dospelý, dieťa po dosiahnutí 15. roku života: 12 €
 • spiatočné polovičné cestovné dieťa po dosiahnutí 6. roku života: 6 €
 • dieťa do dosiahnutia 6. roku života a osoby ZŤP: ZADARMO
 • cestovné lístky sa budú dať zakúpiť len pri nástupe do mimoriadneho vlaku alebo počas jazdy v mimoriadnom vlaku
 • cestovný lístok je automaticky aj spiatočný v celej trase bez ohľadu na to, na akú vzdialenosť bude chcieť cestujúci cestovať.

Cestovné v parných vlakoch Topoľčany - Veľké Bielice a späť

 • jednosmerné cestovné dospelý, dieťa po dosiahnutí 15. roku života: 6 €
 • jednosmerné polovičné cestovné dieťa po dosiahnutí 6. roku života: 3 €
 • dieťa do dosiahnutia 6. roku života a osoby ZŤP: ZADARMO
 • cestovné lístky sa budú dať zakúpiť len pri nástupe do mimoriadneho vlaku alebo počas jazdy v mimoriadnom vlaku
 • cestovný lístok na parný vlak je vždy len jednosmerný
 • cena je rovnaká pre akúkoľvek prejdenú vzdialenosť, tzn. cestujúci zaplatí vyššie uvedené cestovné či pôjde v celom úseku, alebo prejde len časť úseku

Pre zisk bezplatného cestovného pre osoby ZŤP je potrebné predložiť preukaz ZŤP. Deti do 6 rokov môžu vo vlakoch cestovať iba v sprievode dospelej osoby. Na cestovné sa nevzťahujú žiadne zľavy, zamestnanecké výhody a iné úľavy.

Kapacita všetkých mimoriadnych vlakov je obmedzená. Po naplnení kapacity nebude možné pristúpiť do vlaku. Cestujúci v mimoriadnych vlakoch sú povinní kedykoľvek na požiadanie personálu organizátora predložiť na kontrolu platný cestovný lístok. Zmena zloženia súprav mimoriadnych vlakov z technických alebo organizačných dôvodov je vyhradená.

Cestujúci sú povinní dodržiavať vo všetkých mimoriadnych vlakoch ustanovenia Prepravného poriadku pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR!

Vstupné do Múzea dopravy v bývalom rušňovom depe Topoľčany

 • dospelí, deti po dosiahnutí 15. roku života: 4 €
 • dieťa do dosiahnutia 15. roku života: ZADARMO

Ďalšie podrobnosti o programe osláv, praktické usmernenia pre návštevníkov a pod. budú postupne zverejňované na FB stránke Klubu Modrý Horizont.


Kliknutím na obrázok sa v novom okne otvorí plagát vo formáte PDF v pôvodnej veľkosti.


Kliknutím na obrázok sa v novom okne otvorí plagát vo formáte PDF v pôvodnej veľkosti.

Súvisiace trate