Nová generácia nočných vlakov pre Európu

30.11.2023 8:00Zdroj: ERA

Nová generácia nočných vlakov pre Európu

Agentúra Európskej únie pre železnice (ERA) formálne autorizovala prvú sadu spacích vozňov novej generácie, ktoré vyrába spoločnosť Siemens Mobility pre servis rakúskej železničnej spoločnosti ÖBB Nightjet. Tieto vlakové súpravy predstavujú nový dizajn nočných vlakov v Európe a zároveň majú byť signálom dlho očakávaného ukončenia dlhodobej stagnácie vo vývoji v segment nočných vlakov.

Autorizácia vozňov sa týka 10 rôznych typov vozidiel od Siemens Mobility. Budú prevádzkované rakúskou ÖBB na denných a nočných vlakoch a majú byť jasným dôkazom toho, že cestovanie nočnými vlakmi sa opäť dostava do záujmu cestujúcich. Dostupnosť moderných a dobre vybavených koľajových vozidiel je predpokladom pre hladkú medzinárodnú prevádzku. Súčasný nedostatok takýchto vozidiel by mal viesť k urýchleniu nasadenia nových vozidiel do bežnej prevádzky.

Tento schvaľovací proces bude umožňovať prevádzku koľajových vozidiel v Nemecku, Taliansku, Rakúsku a Švajčiarsku, a každý typ vozidla je schávlený ako samostatné vozidlo v rámci vlakových zostáv. 

"Nové nočné vlaky majú veľký potenciál stať sa kľúčovým hráčom v multimodálnej doprave budúcnosti. Tam, kde existujú dobré železničné spojenia a sú k dispozícii vhodné železničné koľajové vozidlá, môžu dlhšie nočné vlaky ponúknuť presvedčivú alternatívu k skorým ranným letom. Z podpísaných autorizácií vyplýva, že dopyt po diaľkovej cezhraničnej osobnej železničnej doprave vrátane nočných vlakov rýchlo rastie a že takéto služby možno prevádzkovať komerčne životaschopným spôsobom otvoreného prístupu", uviedol Josef Doppelbauer, riaditeľ ERA.