Seminár SVTS: Brnianske električkové tunely

28.3.2023 8:00 SVTS

Seminár SVTS: Brnianske električkové tunely

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy si vás dovoľuje pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, tentoraz zameranú na premietanie amatérskych filmov z prostredia železničnej dopravy, ktorá sa uskutoční v stredu 29. marca 2023 o 15:30 hod.

 

 

 

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, Koceľova 15, Bratislava – člen ZSVTS

P O Z V Á N K A


Pozývame vás na prednáškové popoludnie spojené s diskusiou na tému pod názvom:

 

BRNIANSKE ELEKTRIČKOVÉ TUNELY

 

Prednášajúci:  Ing. Bronislav Weigl

 

Úvod do prednášky

Pre zabezpečenie kvalitnej dopravy sa vo svete budujú aj technicky vysoko náročné stavebné diela, ktorých výsledkom je lepšia dopravná obslužnosť, resp. celkovo kvalitnejšie dopravné riešenia pre dané oblasti.

V susednej Českej republike, v krajskom meste Brne sa takúto problematiku rozhodli riešiť vybudovaným dvoch električkových tunelov TRAM tunel Kampus a TRAM tunel Žabovřeská. Výstavba týchto dvoch tunelov pre električkové trate je realizovaná dvomi rozdielnymi metódami.

Tunel Kampus bol realizovaný podzemnými stenami, osadením stropu a postupným hĺbením relatívne mäkkého materiálu. Tunel Žabovřeská bol realizovaný klasický razením v skalnom masíve za pomoci trhavín. V oboch tuneloch je vlastná električková trať realizovaná ako pevná jazdná dráha. [zdroj 1] [zdroj 2]