České dráhy potichu zdražily flexi zvýhodněné jízdenky

23.10.2021 18:15 Dominik Havel

České dráhy potichu zdražily flexi zvýhodněné jízdenky

Státní dopravce zvýšil ceny relačních jízdenek s platností od pondělí 25. října 2021, a to bez jakéhokoli předchozího upozornění. S nejvyšší pravděpodobností jde o reakci na rostoucí ceny energií, zejména trakční elektřiny pro následující rok.

Největší železniční dopravce v Česku přitom ohlásil pouze prosincové zdražení o inflačních 3,2 %. Ve skutečnosti se ale tato cenová korekce týká pouze flexi jízdenek (tzn. kilometrického tarifu), který využívají cestující především na krátké vzdálenosti (pokud nepoužijí nabídku IDS) a dále na relacích, pro které existuje velmi omezený kontingent relačních jízdenek (např. Praha–Pardubice). Na ostatních relacích – zejména těch se silnou autobusovou konkurencí – si ale cestující zvykli na výhodnou nabídku relačních flexi zvýhodněných jízdenek, které byly dostupné bez ohledu na kontingent (resp. nezaznamenal jsem případ, že by byly flexi zvýhodněné jízdenky vyprodány).

Ukažme si tedy zdražení na výběru 20 relací v České republice. Sběr dat proběhl včera večer, s ohledem na platnost stávajících cen pouze do neděle nevylučuji určité nepřesnosti.

Srovnání cen flexi zvýhodněných jízdenek

Relace do 24. 10. 2021 od 25. 10. 2021 Změna
bežné (Kč) špička (Kč) bežné (Kč) špička (Kč) bežné (Kč) špička (Kč)
Praha – Brno 245 275 289 299 +18 % +9 %
Praha – České Budějovice 169 179 189 219 +12 % +22 %
Praha – Hradec Králové 105 119 129 145 +23 % +22 %
Praha – Jihlava 149 159 175 175 +17 % +10 %
Praha – Karlovy Vary 175 316 199 334 +14 % +6 %
Praha – Most 149 ? 223 223 +50 % -
Praha – Olomouc 275 275 285 295 +4 % +7 %
Praha – Ostrava 325 369 379 399 +17 % +8 %
Praha – Plzeň 125 139 149 149 +19 % +7 %
Praha – Tábor 129 ? 149 ? +16 % -
Praha – Ústí nad Orlicí 209 ? 235 235 +12 % -
Brno – Jihlava 99 99 129 129 +30 % +30 %
Brno – Olomouc 99 99 125 125 +26 % +26 %
Brno – Otrokovice 105 125 139 149 +32 % +19 %
Brno – Pardubice 189 ? 229 ? +21 % -
Ostrava – Olomouc 79 79 95 95 +20 % +20 %
Ostrava – Otrokovice 160 162 172 170 +8 % +5 %
Ostrava – Pardubice 255 289 279 309 +9 % +7 %
Pardubice – Olomouc 159 179 189 199 +19 % +11 %
Pardubice – Otrokovice 209 229 239 249 +14 % +9 %

* špička – obvykle v pátek z většího města a v neděli do většího města

Průměrné zdražení se pohybuje kolem 17 %, závisí však na konkrétní relaci. Zvýšení ceny neunikla ani relace Brno – Pardubice, na které je momentálně nabídka zredukována na čtvrtinu stavu před výlukou v oblasti Brandýsa nad Orlicí a na které bude po celý příští grafikon zavedena náhradní autobusová doprava v úseku Brno – Blansko, resp. Brno – Svitavy během ostrovního provozu Blansko – Březová nad Svitavou v nezávislé trakci.

Všimnout si však můžeme také toho, že ceny Vázaných jízdenek byly většinou zachovány nebo jen mírně navýšeny. České dráhy tedy motivují cestující kupovat si jízdenky v předstihu a zároveň pokud možno neměnit svoje plány. Pokud se totiž zákazník na poslední chvíli rozhodne svoji Vázanou jízdenku vrátit a jet pozdějším vlakem, nezbude mu nic jiného než si koupit Flexi zvýhodněnou, nebo dokonce Flexi jízdenku za podstatně vyšší cenu.

Vývoj nabídky relačních jízdenek Českých drah

Relační slevy mají u státního dopravce již poměrně dlouhou historii a jejich zavedení skoro vždy souviselo se silnou konkurencí ať už na železnici (Regiojet, Leo Express), tak v autobusové dopravě po dálnici (např. autobusy Student Agency Praha – Hradec Králové v hodinovém intervalu). Původní komplikované a špatně čitelné názvy jako SporoTicket se transformovaly do mnohem zřetelnějších pojmenování jako Včasná jízdenka Česko. Tato oblíbená nabídka měla zveřejněný ceník podle předstihu, v jakém byla jízdenka koupena, s dodatkem „nebo do vyčerpání kontingentu“. Pokud tedy došlo k úpravě cen, pro cestujícího byla tato změna poměrně snadno dohledatelná. Jízdenky bylo možné stornovat den předem (později 15 min před odjezdem uvedeného spojení) a především je bylo možné využívat na všech spojích na dané trase po celý den.

Po zavedení státních slev ve výši 75 % pro vybrané sociální skupiny 1. září 2018 došlo k turbulentním změnám. Jednak se od 14. září 2018 začaly vypočítávat slevy ze všech druhů jízdních dokladů (kromě jízdenek svázaných s aplikací na IN kartě), tzn. i z relačních jízdenek. Vedle toho byly ale zrušeny oblíbené Včasné jízdenky Česko a nahrazeny sortimentem SuperAkčních a Akčních jízdenek, které se následně 1. února přejmenovaly na Vázané a Flexi zvýhodněné jízdenky. SuperAkční jízdenky nabízely České dráhy do září 2018 pouze na třech relacích z Prahy na Moravu. Tyto jízdenky byly vázány na konkrétní vlak. Nově se SuperAkční a později Vázané jízdenky dostaly v podstatě na všechny relace, na kterých dříve platila Včasná jízdenka Česko. Oproti tomu Flexi zvýhodněnou jízdenku (dříve Akční jízdenku) je možné využít ve všech vlacích na trase od prvního vlaku uvedeného na jízdence až do konce dne. Ve srovnání s Včasnou jízdenkou Česko ale došlo k zásadnímu zvýšení cen – zejména proto, že neexistuje sleva za včasný nákup. Běžný kilometrický tarif je od září 2018 označován jako Flexi jízdenka.

Dynamický tarif a přepravní a tarifní věstník

Zákon o drahách sice ukládá dopravcům povinnost zveřejňovat tarif a smluvní přepravní podmínky v přepravním a tarifním věstníku, na druhou stranu se ale toleruje, že obsahem příslušných částí tarifu může být pouze konstatování, že ceny jízdenek lze zjistit z e-shopu dopravce, u pokladen nebo u vlakového personálu. Například České dráhy v ceníku TR 10 přímo uvádí, že ceny a dostupnost Flexi zvýhodněných jízdenek lze zjistit pouze v okamžiku nákupu a že výše kontingentu je proměnná a je předmětem obchodního tajemství ČD.

Zmíněné praktiky se používají jak na komerčních spojích (kde by se daly očekávat), tak na spojích, jejichž provozní ztráta je kompenzována státem nebo kraji v roli objednatele. Vnímání cestujícího se tak dostává do rozporu s předpisy, protože zatímco cestujícího ani nenapadne, že by jízdenka Praha – Hradec Králové mohla stát více než 105 Kč, stát garantuje cenu ve výši 182 Kč (OneTicket) a na jakoukoli levnější tarifní nabídku cestující de facto nemá nárok, protože jde o obchodní nabídku dopravce. Z hlediska smluvního vztahu mezi ministerstvem dopravy a Českými drahami je ale takový postup v pořádku, jelikož tržby jsou rizikem dopravce a maximální cena je omezena výší tarifu OneTicket.

Všimli jste si zvýšení cen relačních jízdenek ČD?

Jak vnímáte rozsah zveřejňovaných informací v tarifu dopravce a v přepravním a tarifním věstníku?

Súvisiace odkazy