Preteky parných rušňov Grand Prix Slovensko 2013 vo Zvolene

25.8.2013 8:00 Ing. Peter Oravec

Preteky parných rušňov Grand Prix Slovensko 2013 vo Zvolene

V sobotu 14. septembra 2013 sa v priestoroch železničnej stanice Zvolen nákladná stanica uskutoční jubilejný 15. ročník pretekov parných rušňov Grand Prix Slovensko.

 

 

 

 

 

 

Program podujatia:

09.00  - začiatok podujatia - kultúrny program (mažoretky, folkórny súbor Marína)

10.00 - 11.00  - Medzinárodné preteky motorových vozňov III. ročník Ceny KHT Zvolen
účasť: Slovensko - M 131.1053, M131.1125, M131.1443, Rakúsko - Schienenbus 508101

11.20 - 12.00  - I. Majstrovstvá Európy rušňovodičiek
účasť: rušňovodičky zo Slovenska, Rakúska a Českej republiky
                      
13.00 - 14.30  - XV. ročník Grand Prix Slovensko - preteky parných rušňov
účasť: Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, Slovensko

14.30 - odovzdávanie cien víťazom

Súčasťou podujatia bude:

- výstava modernizovaných vozidiel financovaných z operačného programu doprava MVJ 861, 263,757,....
- výstava modelových koľajíšť a modelovej železnice
- malý rušňovodič
- Želkova škôlka, kúzelník, malý požiarnik a iné podujatia pre deti
- prezentácie SPŠ Dopravnej vo Zvolene, Občianskeho združenia Adela, Oravskej lesnej železnice,
- výstava železnice na starých pohľadniciach, dopravné prostriedky  karikatúre 60. -tich rokov 20 storočia.
- vystúpenie skupiny historického šermu
- výstava modernizovaných a opravovaných hnací vozidiel a motorových jednotiek

Vstup na podujatie v priestoroch žst. Zvolen-nákladná stanica a rušňového depa Zvolen je voľný okrem vstupu na lávku ponad železničnú stanicu.
Počas pretekov parných rušňov bude vstup na tribúnu na lávke ponad železničnú stanicu spoplatnený symbolickou sumou 1€. Lávka zároveň ostáva pre verejnosť priechodná bez poplatku.
 
V rámci podujatia budú vypravené mimoriadne historické vlaky na trasách:

• Prestavné vlaky Zvolen os.st. –Zvolen nákl.st – vlaky vedené M 240.039
• Banská Bystrica- Zvolen – vlak vedený MVJ rady 861
• Zvolen – Banská Bystrica  –  vlak vedený T 678.0012
• Zvolen – Banská Štiavnica -  vlak vedený M 262.004
• Zvolen – Kriváň – vlak vedený parnou lokomotívou 464.001
• Zvolen – Krupina – vlak vedený motorovými vozňami M 131

Cestovné poriadky mimoriadnych vlakov budú zverejňované priebežne.

Na podujatí sa predstavia historické rušne a motorové vozne:

Parné rušne: 422.0108, 464.001, 314.303, parný rušeň MÁV, parný rušeň zo Strasshoffu
Motorové vozne: M 131.1053, M 131.1125, M 131.1443, Schienenbus 508101,M 262.004, M 240 039
Diesel-elektrické rušne: T 678.012, T 466.253, T 478.3109
  
Lístky na cestu všetkými mimoriadnymi vlakmi budú predávané priamo vo vlaku. Do vlakov bude jednotné vstupné 2€ platné pre jazdu jedným smerom. V mimoriadnych vlakoch nebudú platiť žiadne preukazy ZSSK. Výťažok z cestovného bude použitý na záchranu objektov železničnej histórie.
 
Zmena programu vyhradená. Účasť na podujatí na vlastnú zodpovednosť.

Podujatie organizujú: Klub historickej techniky Zvolen, Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Múzejno-dokumentačné centrum železníc Slovenskej republiky, Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
Partnermi podujatia sú: České dráhy, a.s., Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banskobystrický pivovar, a.s., ŽOS Zvolen, a.s., BETAMONT s.r.o., Saft Ferak, a.s., Sodexo spoločné stravovanie a služby s.r.o.,

Organizátori týmto srdečne na podujatie pozývajú všetkých záujemcov o železničnú históriu.

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy