Úspešné ukončenie opravy parného rušňa 555.3008 „Mazutka“

9.11.2011 8:00 Peter Guštara Zdroj: KPHŽD

Úspešné ukončenie opravy parného rušňa 555.3008 „Mazutka“

V septembri roku 1999 sme ako Klub priateľov histórie železničnej dopravy začali s opravou parného rušňa 555.3. Vtedy sme sa rozhodovali medzi rušňami 555.3008 a 555.3254. Vzhľadom na stav kotla bol vybratý rušeň 555.3008 s tendrom 930.3020.

 

 

 

 
Oprava rušňa trvala 11,5 roka. Počas tohto obdobia bol rušeň kompletne rozobratý, všetky diely boli dôkladne očistené a skontrolované. Veľa dielov bolo potrebné buď použiť zo zásob ktoré sa nachádzali v MDC, alebo na rušni 555.3254, ktorý slúžil ako zdroj náhradných dielov. Niektoré celky sa nám podarilo zohnať z Nemecka (napríklad prehrievač pary za pomoci pána Boda Hauswalda). Niektoré diely sme museli vyrobiť nové (vložky posúvačov, vedenia piestnic valcov a posúvačov). Na kotli bolo vyrobené nové oplechovanie a k všetkým spotrebičom boli vyrobené nové rúry pre rozvod pary a vzduchu.

Po 11,5 ročnej práci sme rušeň prvý krát zapálili 1. apríla 2011 o 8:13. Išlo len o skúšobné zapálenie, keď sme kúrili na provizórnom rošte uhlím a drevom. O 13-tej hodine sa rušeň pohol vlastnou silou prvý krát po takmer 40. rokoch.

 
Pred odchodom na prvú skúšobnú jazdu, © Ing. Michal Tunega

Na druhý deň sme skúšobne odjazdili približne 30 kilometrov po depe, rušeň sa správal pri jazde kľudne až na malé netesnosti na armatúre. Po odskúšaní na drevo prišlo na rad murovanie šamotovej výmurovky do pece. Po vymurovaní už nebránilo nič tomu, aby sme rušeň odskúšali na olej. Stalo sa tak 13. mája 2011. Na druhý deň bol rušeň predstavený verejnosti na akcii „Noc múzeí a galérií“ nasledovalo odrobenie niekoľkých desiatok hodín aby sme mohli rušeň predstaviť na ďalšej akcii „Rendez 2011“.

 
Spoločné foto z podujatia "Rendez 2011", © KPHŽD

Po tejto akcii sme sa pustili naplno do dokončovacích prác a prípravy na technicko-bezpečnostnú skúšku. 3. Septembra 2011 sme rušeň odvážili a nasledujúci deň sme sa vybrali na skúšobnú jazdu do Senca. Bohužiaľ prišli sme len do Bernolákova odkiaľ musel byť rušeň do Bratislavy odtiahnutý Pomarančom T 679.019. Pred Bernolákovom došlo k utrhnutiu hriadeľa od servomotoru rozvodu k rozvodovému hriadeľu a následným ohnutím tyče na rozvode. Daný problém sme do týždňa odstránili a rušeň bol prichystaný na ďalšiu skúšobnú jazdu tento krát sme už do Senca prišli v poriadku. Počas cesty späť (tendrom vpred) sme mali problémy s behúňom ale do depa sme sa vrátili vlastnou silou. Behúň sme následne vyviazali a opravili na ňom poškodené ložisko. Teraz už nič nebránilo ísť na TBS.

 
 555.3008 „Mazutka” na technicko-bezpečnostnej skúške, ŽST Sládkovičovo, © Ing. Jozef Pollák

29.10.2011 sme rušeň zapálili a prichystali na samotnú jazdu. V nedeľu ráno bol rušeň pristavený k prehliadke komisárom na kanál kde sa uskutočnili statické skúšky brzdy(rýchlosť plnenia brzdových valcov oboch režimoch, funkčnosť osvetlenia, pieskovania, poisťovacích ventilov a napájačov). Po tejto prehliadke sme pristúpili k samotnej jazde na trati Bratislava – Galanta a späť. Počas jazdy sa merali zábrzdné vzdialenosti v rôznych režimoch brzdenia (priebežne brzdený rušeň a tender v režime P z rýchlosti 80 km/h, priebežné brzdenie v režime G z rýchlosti 60 km/h, brzdenia prídavnou brzdou z rýchlosti 80 km/h, brzdenie ručnou brzdou z rýchlosti 50 km/hod, dosiahnutie maximálnej rýchlosti).

 
Tí čo sa okrem iných zaslúžili o to, že dnes môže "Mazutka" jazdiť, © Tomáš Polívka

Po príchode späť do depa bol rušeň opätovne pristavený na prehliadkový kanál. Po prehliadke skúšobným komisárom sme netrpezlivo čakali na verdikt zo skúšobnej jazdy. Dočkali sme sa. Po 12 rokoch a dvoch mesiacoch, dňa 30.10.2011 rušeň úspešne absolvoval technicko-bezpečnostnú skúšku s kladným výsledkom. Teraz nás čaká ešte dokončenie pár maličkostí a rušeň bude prezentovaný pred verejnosťou na prvej jazde 3.12.2011 na Mikulášskom vlaku.

Technicko-bezpečnostná skúška rušňa 555.3008, © Mária Polláková

Foto v titulke: 555.3008 po návrate z technicko-bezpečnostnej skúšky, 30.10.2011 © Ivan Wlachovský

Galéria

Súvisiace odkazy