Zachráňme historickú budovu ŽST Kremnička

4.10.2011 20:00Zdroj: KHT Zvolen

Zachráňme historickú budovu ŽST Kremnička

Prípravný výbor OZ Kamenica v spolupráci KHT Zvolen a obcou Stará Kremnička Vás pozýva na prvé spoločné stretnutie a brigádu na ŽST Stará Kremnička. Stretnutie je dňa 8. 10. 2011 o 9:00 hod pri OÚ v Starej Kremničke.

Niekedy železničná stanica, dnes už iba zastávka Stará Kremnička leží v km 235,985 medzi stanicami Hronská Dúbrava - Bartošova Lehôtka. Administratívne je pridelená k ŽST Hronská Dúbrava. Je komerčne neobsadená. Má čakáreň pre cestujúcich, nástupište v dĺžke 130m.

 


Krátko z histórie

Železničná trať Zvolen - Kremnica - Diviaky bola postavená v rokoch 1870-1872, ako súčasť jednokoľajnej trate Uhorskej severnej železnici, spájajúcej Budapešť s Vrútkami na Košicko - bohumínskou železnici.
Stavba zo Zvolena do Diviak bola technicky veľmi náročná. Prechod železnice cez Kremnicu patril na tú dobu medzi smelé projekty železničného staviteľstva. Veď železničná trať na 35 km úseku z údolia Hrona pri Jalnej (260,62 m n.m.) v km 226,877 musela neustále stúpať na vrcholovú stanicu Kremnické Bane v km 262,527 v nadmorskej výške 770,44 m n.m. na dlhých úsekoch až 16‰ a tak isto veľkým klesaním (16‰) sa železničná trať spúšťať do údolia Turca. Projektanti sa usilovali o maximálne zníženie nákladov na stavbu vylúčením viaduktov a mostov, ktoré nahradili množstvom tunelov a násypov. Traduje sa, že sa stavby tunelov dokonca báli. Trať sa prediera cez Kremnické vrchy množstvom skalných zárezov a tunelov, pridŕža sa úpätí, kľukatí sa s najmenšími polomermi oblúkov až 275 m. Pre krásu prírody, ktorou táto trať prechádza hlavne v úseku od Bartošovej Lehôtky po Hornú Štubňu sa používa názov Slovenský Semmering.


Príbeh z histórie ŽST

Počas SNP došlo 27. 12. 1944 k havárii vojenského transportu, ktorý viezol nemeckých vojakov aj s muníciou smerom od Kremnice na Lučenec. Vlak od Bartošovej Lehôtky mal križovať v Starej Kremničke vlak, ktorý prichádzal od Hronskej Dúbravy. Rušňovodič upozornil nemeckých vojakov, ktorí mali obsadený aj rušeň, že mu zlyhávajú brzdy. Nemci však upozornenie nerešpektovali a stalo sa to, čomu sa už nedalo zabrániť, hoci vlak celou cestou vydával signál o zastavení všetkými prostriedkami. V Starej Kremničke bolo postavené na koľaj s odvratom, kde mal vlak zastaviť. Rýchlosťou 100 km/hod vlak prerazil tupík a narazil na skalu. Celý začal horieť a podľa pamätníkov munícia ešte vybuchovala dva dni . Horiaci vojaci utekali dolu svahom, aby sa v Rudnici (potok) mohli uhasiť. Pri tejto nehode údajne zahynulo 374 nemeckých vojakov a aj celý vlakový a rušňový personál. Vojaci údajne majú byť pochovaní v hornej časti cintorína v Kremnici.  Iný zdroj však uvádza, že telá boli odvezené a pochované na dnes neznámom mieste.

Titulný obrázok: Vlak Slovenských železníc ťahaný rušňami 534.01 a 524.1 prechádza ŽST Stará Kremnička. cca rok 1943 © archív ŽSR - MDC

Súvisiace trate