Trať Trnava – Kúty v pozornosti fotografov a filmárov

1.5.2011 8:00 Ing. Marko Engler

Trať Trnava – Kúty v pozornosti fotografov a filmárov

So začiatkom mája 2011 sa blíži aj termín mimoriadnej jazdy vlaku na trati Trnava – Jablonica – Brezová pod Bradlom – Kúty a to jazdy narodeninového vlaku VLAKY.NET. Určite sa stane objektom mnohých fotografov a kameramanov, ktorí túto udalosť zachovajú či už staticky na fotografiách alebo vo forme pohyblivých obrázkov (čiže videa).

 

 

 

Predpokladám, že sa podarí tiež zrealizovať DVD z akcie. V dlhodobom horizonte sa však možno podarí spracovať aj jednoduchý DVD film venovaný priamo tratiam Trnava – Kúty a Jablonica – Brezová pod Bradlom a nadväzujúcim vlečkám a úzkorozchodným železniciam.

Okrem samotných tratí Trnava – Kúty a Jablonica – Brezová pod Bradlom existuje alebo existovalo okolo nich aj veľa železničných vlečiek (Šaštín a Šajdíkove Humence ťažba a spracovanie štrkopieskov, Senica Agrochemický podnik, Slovenský hodváb, Poľnonákup, Arcelor, Trstín vápenka, Smolenice Chemolak, píla, Boleráz škrobáreň, Brezová pod Bradlom strojárne a iné). Zaujímavá je tiež nedostavaná trať Plavecký Mikuláš – Jablonica a vyprojektovaná trať Brezová pod Bradlom – Myjava. Okolo normálnerozchodných tratí existovalo aj niekoľko úzkorozchodných železníc najmä v okolí Smoleníc a Senice.

Zaujímavý charakter prírody (trať Trnava – Kúty je z dvoch strán vedená prakticky po rovine, v strednej časti prekonáva pohorie Malé Karpaty dlhými stúpaniami v protismerných oblúkoch a tiež tunelom) poskytuje rôzne námety na fotografie. Tiež prevádzka, vozidlá, elektrifikácia a zabezpečovacie zariadenia sú po stránke historického vývoja v tejto oblasti zaujímavé. Pôvodne miesta železnica sa zmenila na dôležitú odklonovú trasu najmä počas druhej svetovej vojny a potom od 60. rokov. Premávali po nej aj medzinárodné rýchliky vedúce z Nemecka do Maďarska a Bulharska. Nakrúcalo sa na nich aj niekoľko filmov (napr. Konečná stanica alebo Kapitán Dabač).

Keďže sa už roky venujem železniciam v regióne okolo Trnavy, predmetom môjho záujmu sú aj spomenuté železnice a vlečky. Okrem pripravovaného druhého (a prepracovaného) vydania publikácie Smolenice a železnice v okolí (1998) pripravujem aj publikáciu Trnava a železnice v okolí, ktorá by mala mapovať trate Trnava – Kúty, Brezová – Jablonica, Trnava – Piešťany, Piešťany – Vrbové, Trebatice – Rakovice a nadväzujúce vlečky a úzkorozchodné železnice. Ako ich doplnenie malo nasledovať DVD zachytávajúce jazdu po trati Trnava – Kúty a Jablonica – Brezová s pohľadmi na pozostatky niektorých zrušených úzkorozchodných železníc a pod.

Nedostatok času, ktorý by som mohol venovať zdĺhavej príprave monografických publikácií vedie k neustálemu odsúvaniu týchto mojich projektov na neskoršie obdobie. Tak sa postupne stáva, že nejedna vlečka je už bez prevádzky, teleso zrušenej úzkorozchodnej železnice úplne zarástlo krovím a trať Jablonica – Brezová si stúpla pred Nebeskú železničnú bránu.

Tohtoročná narodeninová jazda VLAKY.NET do spomínaných končín ma zmobilizovala aspoň k napísaniu tejto výzvy. Nevlastním totiž žiadnu kameru, ktorou by bolo možné zachytiť kvalitný záznam nie len mimoriadnej jazdy narodeninového vlaku, ale aj bežnej prevádzky. Vzhľadom na nejasný osud trate Jablonica – Brezová pod Bradlom, ale aj postupný útlm prevádzky na trati Trnava – Kúty je však potrebné zozbierať charakteristické zábery z týchto tratí, či už vo forme fotografií alebo vo forme videa. Preto ako „predkrm“ vlaku VLAKY.NET pripájam niekoľko námetov na miesta fotografovania a filmovania. Mapky s popisom miest sú uvedené v dokumente, ktorý je možné stiahnuť tu. Zdôrazňujem, že ide iba o jednoduché popísanie miest o ktorých predpokladám, že poskytujú dostatočne zaujímavý pohľad na vlak alebo charakteristické stavby (prostredie) na trati. Ich výber je čisto subjektívny. Návod nemusí slúžiť iba pre narodeninovú jazdu VLAKY.NET vlaku, ale aj pre snímanie bežných vlakov.

Nemôžem zabezpečiť, že prípadných autorov videí v budúcnosti aj oslovím k možnosti poskytnutia svojich záznamov k tvorbe DVD o trati Trnava – Kúty (neviem, či sa k samotnej tvorbe DVD niekedy vôbec dostanem, pravdepodobne aj tak výslednú podobu bude realizovať niekto skúsenejší, možno vydá podobné DVD aj niekto iný ešte skôr atď.), informujem však aj o takejto možnosti, ktorá by sa len odhadom mohla uskutočniť v priebehu 5 rokov. Určite tiež budete publikovať svoje záznamy a fotografie aj po akcii VLAKY.NET.

Bez ohľadu na to, či DVD niekedy uzrie optiky DVD mechaník, trate Trnava – Kúty a Jablonica – Brezová si určite zaslúžia zachytiť niečo zo svojho života, preto neváhajte. A narodeninovému vlaku VLAKY.NET želám na 7. mája pekné počasie!

Titulná snímka: Manipulák v Smoleniciach s charakteristickým rušňom pre trať Trnava - Kúty © Marko

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy