Z osláv 60. výročia Trate mládeže

31.10.2009 8:00 Kamil Korecz

Z osláv 60. výročia Trate mládeže

154. Pod týmto číslom sa v knižnom cestovnom poriadku ukrýva trať, ktorá si 30. októbra 2009 pripomína šesťdesiate výročie svojho slávnostného otvorenia. Najväčší podiel na jej výstavbe má vtedajšia mládež, vďaka pracovnému úsiliu ktorej bola jej výstavba realizovaná a dostala aj pomenovanie Trať mládeže. Súčasťou osláv bol aj mimoriadny parný vlak vypravený zo Zvolena, jazdu ktorého sa vám táto krátka reportáž pokúsi priblížiť.

 

 


Železničná trať z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice vznikla pre potreby priemyselnej vozby rudy a ďalších surovín z tohto mesta s bohatou banskou tradíciou ešte za Rakúsko-Uhorskej monarchie. Pred druhou svetovou vojnou sa začalo uvažovať o nahradení tejto pôvodne úzkorozchodnej trate (1000 mm), pretože táto svojimi parametrami ako aj trasovaním nevyhovovala doprave osôb a vynucovala si prekládku tovaru v prípojnej stanici. Práce na stavbe novej trate sa začali za Slovenského štátu v roku 1943, avšak vojnové udalosti spolu s vypuknutím Slovenského národného povstania bránili riadnemu rozsahu prác.

Banská Štiavnica © Kamil Korecz

Situácia sa však nezlepšila ani po skončení vojny, pretože všetky dostupné pracovné sily a prostriedky boli sústredené na obnovu prerušených železničných spojení na iných, významnejších úsekoch hlavných tratí. Na základe týchto skutočností navrhol Ústredný Sväz slovenskej mládeže, že pomôže trať do Banskej Štiavnice dostavať a tak dostali príležitosť mladícky elán a nechýbajúca chuť priložiť ruku k dielu pri obnove vojnou zjazvenej krajiny. Nedá sa však jedným dychom nespomenúť, že tento počin bol neskôr využitý na propagandistické účely nastupujúcej komunistickej garnitúry…

Dobová tlač na výstave o trati © Kamil Korecz

Prenesme sa však do súčasnosti a pozrime sa, ako prebiehali oslavy 60-teho výročia. Sobotné ráno 24. októbra ukázalo svoju horšiu tvár, keď z ťažkých sivých mračien spúšťalo na hŕstku cestujúcich síce drobný, ale vytrvalý prísun jesenného dažďa. Krátko po vypísaní mimoriadneho vlaku na pomaly už tiež historickom Pragotrone sa už aj Malý býček v opatere klubistov z KHT začal vynárať z hmly pod Zvolenským zámkom a pomaly dotiahol súpravu dobových vozňov k prvému nástupišťu.

Malý býček u zvolenského prvého nástupišťa © Kamil Korecz

Aj napriek dažďovej spŕške sa začali trúsiť záujemcovia, aby si zblízka obzreli a fotograficky zvečnili kus stále živej dávnej techniky. Preč sú časy, keď tratiam kraľovali parné stroje, cestujúci sedeli na drevených laviciach a spomedzi vagónov s otvorenými predstavkami stúpala v chladnom počasí para... Nakoniec sa však súprava do svojho odchodu stanoveného na 9:05 slušne zaplnila a to nie len pozvanými seniormi, ktorý pred onými rokmi spoločne s ostatnými pomáhali túto trať stavať.

Cestujúci © Kamil Korecz

V Hronskej Dúbrave za monotónneho mrholenia prebehol krátky príhovor, kultúrny program a obehnutie súpravy, aby sa mimoriadny vlak mohol pustiť do stúpania komínom vpred smer Banská Štiavnica hneď po uvoľnení trate vlakom pravidelným. Cestou dážď ustal a tak zastavenie v stanici Kozelník vylákalo von z vlaku viac ľudí, ktorí si mohli prezrieť a pousmiať sa na dobových nápisoch rozvešaných pri tejto príležitosti po budove, odfotiť sa s parnou lokomotívou či pobaviť sa na vystúpení v montérkach oblečených a lopatami a čakanmi sa oháňajúcich žiakoch ZUŠ Banská Štiavnica, predvádzajúcich ako to asi vyzeralo na stavbe pred šesťdesiatimi rokmi.

Mládež súčasná © Kamil Korecz

Variáciu na túto tému priniesla aj stanica Banská Belá, kde vlak na svojej ceste ešte zastavil. V cieľovej stanici bol pre účastníkov osláv pripravený bohatý program. Príhovory vystriedala projekcia filmov viažucich sa k výstavbe trate, výstava fotografií v staničnej budove ale aj krátke klipy nádejných filmárov pozerajúce sa na stanicu a celú trať ich mladými a kreatívnymi očami.

Z výstavy fotografií © Kamil Korecz

Čas ubiehal rýchlo, kto chcel mohol sa vydať na lektorovanú prehliadku mestom, alebo stráviť chvíľu v diskusii. Ja som spolu s niekoľkými fotografujúcimi využil minimálny pohyb ľudí na stanici a v rámci možností a svojich schopností sa pokúsil čo najlepšie zachytiť Malého býčka, v Banskej Štiavnici zahliadnuteľného po dlhšej dobe. Spestrením bol aj príchod pravidelného vlaku z Hronskej Dúbravy, v tento deň výnimočne v réžii motorovej jednotky 813/913 024. No to už sa priblížil čas odchodu, aby sme v poslednom svetle toho dňa cestou postretali niekoľko fotiacich a filmujúcich.

Malý býček so svojím vlakom © Kamil Korecz

Bol to príjemne strávený deň pri spomienke na síce nie vysoké, no napriek tomu pripomenutiahodné výročie jednej trate s neobyčajnou históriou.

Titulná snímka: Pracujúca mládež v Kozelníku © Kamil Korecz

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-154: Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

Súvisiace odkazy