Repná kampaň 2004 v Trenčianskej Teplej

18.8.2004 18:58

Repná kampaň 2004 v Trenčianskej Teplej

Trenčianska Teplá - Aj v roku 2004 bude cukrovare Považský cukor, a.s. Trenčianska Teplá prebiehať repná kampaň, do ktorej bude zapojená aj železnica. No ozývajú sa aj hlasy, že pre železnicu to bude asi aj posledná kampaň tohto cukrovaru, o čom svedčia len štyri zberné miesta a to Topoľčany, Veľké Bielice, Martin a Diviaky.

V minulých rokoch sa repa zvážala priamo vlakmi aj zo staníc ako napríklad Ludanice, Bošany, Koniarovce, Brunovce, Dolné Naštice a pod. Predpokladaný začiatok kampane je 10.september 2004.

Na účely repnej kampane bolo vyčlenených 150 vozňov radu Es a 40 vozňov radu Eas so schopnou ručnou brzdou.

Zvoz repy do cukrovaru sa bude vykonávať z Topoľčian POV vlakmi Pn 67541 a Pn 67543. Z Veľkých Bielic do Topoľčian pravidelnými vlakmi Mn 88730 a Mn 88732. Zo staníc Martin a Diviaky sa bude repa zvážať pravidelnými vlakmi.

Rozvoz prázdnych vozňov, repných rezkov, saturačných kalov a melasy budú robiť POV vlaky Pn 65740 a Pn 65742 do Topoľčian a odtiaľ podľa určenia. Prázdne vozne do Veľkých Bielic vlakmi Mn 88731 a Mn 88733. Pre účely repnej kampane budú vlaky Mn 88733 a Mn 88732 vedené denne (ide 1-6).

Čo sa týka hnacích vozidiel, tak SŽKV Žilina, RD Trenčianska Teplá vyčlení rušne radu 751 (predpoklad) na vozbu POV vlakov na trase Topoľčany – Trenčianska Teplá. Vlaky budú na rozdiel od predchádzajúcich rokov keď jazdili s vlakovou čatou, alebo pomocníkom, vedené s obsadením 0/0-R, tzn. iba s rušňovodičom. Rušeň bude musieť byť v tom prípade vybavený VZ MIREL.

Cestovné poriadky:

Pn 67541

stanica

príchod

odchod

Topoľčany

 

9:14

Bošany

 

9:25

Chynorany

 

9:30

Rybany

 

9:43

Bánovce n/Bebr.

9:53

10:27

Svinná

 

10:45

Mníchova Lehota

 

11:06

Trenčianska Turná

11:17

11:22

Trenčín

11:35

12.08

Trenčianska Teplá

12:20

 

 

Pn 67543

stanica

príchod

odchod

Topoľčany

 

12:29

Bošany

12:41

13:26

Chynorany

 

13:31

Rybany

 

13:45

Bánovce n/Bebr.

13:55

16:10

Svinná

 

16:27

Mníchova Lehota

 

16:48

Trenčianska Turná

 

16:59

Trenčín

17:09

17:44

Trenčianska Teplá

17:56

 

 

Pri oboch vlakoch v úseku Bánovce nad Bebravou – Svinná a Mníchova Lehota – Trenčianska Turná rušeň v závese. Na úseku Svinná – Mníchova Lehota pôjde ako postrk.

 

Rozvoz prázdnych vozňov, repných rezkov, saturačných kalov a melasy

 

Pn 65740

stanica

príchod

odchod

Trenčianska Teplá

 

5:52

Trenčín

6:05

6:10

Trenčianska Turná

6:20

7:20

Mníchova Lehota

 

7:47

Svinná

 

7:59

Bánovce n/Bebr.

8:15

8:54

Rybany

 

9:04

Chynorany

 

9:15

Bošany

9:20

9:30

Topoľčany

9:41

 

 

Pn 65742

stanica

príchod

odchod

Trenčianska Teplá

 

10:10

Trenčín

10:23

10:50

Trenčianska Turná

11:00

11:40

Mníchova Lehota

 

12:07

Svinná

 

12:19

Bánovce n/Bebr.

12:35

12:48

Rybany

 

12:58

Chynorany

13:10

13:17

Bošany

 

13:22

Topoľčany

13:33

 

 

Pri oboch vlakoch v úseku  Trenčianska Turná – Mníchova Lehota postrk a Mníchova Lehota Bánovce  nad Bebravou rušeň v závese.


Na snímke je stroj 751.118 nedaľeko Mníchovej Lehoty na čele Mn 35774. Snímka bola spravená 22.9.2003. -Pivec-

Súvisiace odkazy