Stanovisko ŽSR k situácii v meste Trenčín, ktorá súvisí s modernizáciou železničnej trate v meste

22.7.2004 15:47Zdroj: ŽSR

Stanovisko ŽSR k situácii v meste Trenčín, ktorá súvisí s modernizáciou železničnej trate v meste

Trenčín - Modernizácia železničnej trate v meste Trenčín je súčasťou modernizácie V. eurokoridoru prechádzajúceho cez územie SR. Cieľom ŽSR ako investora stavby je pokračovať v modernizácii železničnej trate na úseku Nové mesto nad Váhom – Púchov, ktorý je financovaný aj zo zdrojov EÚ. Podstatou modernizácie železničných tratí je naplnenie medzinárodných dohôd s cieľom dosiahnuť úroveň európskej železničnej infraštruktúry.

Zo strany ŽSR boli mestu Trenčín predložené len dva varianty riešenia modernizácie. S mestom Trenčín vedú ŽSR už 2 roky odbornú diskusiu týkajúcu sa „variantu 0“ a „variantu 1.“ Rozhodnutie o výbere konkrétneho riešenia modernizácie železničnej trate v meste Trenčín je plne v kompetencii mesta. ŽSR odmietajú akékoľvek obvinenia o nekomunikácii a zásadne sa dištancujú od zákulisných hier poslancov mestského zastupiteľstva. Momentálne prebiehajúca informačná kampaň a petičná akcia, ktoré sa týkajú témy železničnej trate v meste Trenčín nie sú záležitosťou ŽSR. ŽSR sa v týchto aktivitách neangažujú a nefinancujú žiadnu informačnú kampaň. ŽSR sa budú aj naďalej vyjadrovať zásadne len k odborným záležitostiam súvisiacim s modernizáciou železničnej trate.

Práve z odborného hľadiska ŽSR odporúčajú realizáciu „variantu 1“, ktorý napĺňa parametre európskej železnice. Realizácia „variantu 1“ nebude mať negatívny dopad na obyvateľov mesta Trenčín. ŽSR, ako investor stavby, sú si plne vedomé všetkých povinností, ktoré im z realizácie tohto variantu vyplývajú (vybudovanie nového kúpaliska, splnenie požiadavky obyvateľov mesta ohľadne zastavovania vlakov všetkých kategórií osobnej dopravy v meste, výkup dotknutých pozemkov a nehnuteľností, výstavba nových podchodov a nadchodov).

„Variant 2“ nad ktorým mesto Trenčín uvažuje ŽSR jednoznačne odmietajú. Z technického či finančného hľadiska je dnes absolútne nereálne uvažovať nad realizáciou tohto variantu. ŽSR zároveň odmietajú akékoľvek špekulácie o prevode alebo predaji pozemkov súvisiacich s existujúcou železničnou traťou. -rp-

Súvisiace odkazy