Odbočka Dolná Štubňa - Odbočka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Odbočka Dolná Štubňa leží na trati ŽSR č. 170 Vrútky - Harmanec - Zvolen. Odbočuje z nej trať ŽSR č. 171 Diviaky - Kremnica - Zvolen.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Vrútok

Odbočka Dolná Štubňa trate Zvolen nákladná stanica – Vrútky leží v km 277,679 medzi stanicami Horná Štubňa – Diviaky. Medzistaničný oddiel Horná Štubňa – Diviaky je dvojkoľajný. Odbočná výhybka číslo 9 z dvojkoľajnej trate na jednokoľajnú trať Banská Bystrica – odbočka Dolná Štubňa leží v km 277,730. Kilometrická poloha odbočky Dolná Štubňa na jednokoľajnej tratí Banská Bystrica – odbočka Dolná Štubňa je 40,670. Odbočka Dolná Štubňa je odbočkou pre jednokoľajnú trať Banská Bystrica – odbočka Dolná Štubňa. Odbočka Dolná Štubňa je hradlom pre prvú a druhú traťovú koľaj medzistaničného oddielu Horná Štubňa – Diviaky. Na odbočke Dolná Štubňa je kontrolná skrinka PZZ v km 276,870 typu PZS 2Z. Odbočka Dolná Štubňa je pridelená železničnej stanici Horná Štubňa.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Horná Štubňa leží v km 276,850 medzi stanicami Horná Štubňa – Diviaky. 
Zastávka Turčianske Teplice leží v km 281,565 medzi stanicami Horná Štubňa – Diviaky,

Zabezpečovacie zariadenie odbočky

Odbočka Dolná Štubňa má zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie – elektromechanické zabezpečovacie zariadenie s ústredným stavadlovým prístrojom a samočinným záverom výmen. Odbočka Dolná Štubňa je zapojená do jednosmerného hradlového poloautomatického bloku pre prvú a druhú traťovú koľaj medzistaničného oddielu Horná Štubňa – Diviaky. 

Zabezpečovacie zariadenia v priľahlých úsekoch

Odbočka Dolná Štubňa je zapojená do jednosmerného hradlového poloautomatického bloku pre prvú a druhú traťovú koľaj medzistaničného oddielu Horná Štubňa – Diviaky, ktorý je zabezpečovacím zariadením 2. kategórie.
V úseku odbočka Dolná Štubňa – Čremošné je zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie – telefonické doroumievanie.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
161 kB
14.3.2009

Galéria objektu