Bánovce nad Bebravou - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

1943

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Manipulačné: 4    Ostatné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Bánovce nad Bebravou leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 143 Trenčín - Chynorany.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Trenčína.

V železničnej stanici zaúsťuje do koľaje č.1 výhybkou č. 16 vlečka KORD Slovakia, a.s. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je určená výmenovým stykom výhybky č. 16 v km 16,283.

Mesto Bánovce nad Bebravou sa nachádza v údolí rieky Bebravy na úpätí Strážovských vrchov v nadmorskej výške 216 metrov a leží na hlavnej spojnici magistrály medzi stredným Slovenskom a Moravou.S pričlenenými časťami má mesto 20.922 obyvateľov. Okolie vyniká bohatstvom bukových, dubových a borovicových lesov, obraz kraja dopĺňajú lúky, polia a sady. Vyskytuje sa tu veľa druhov vzácnych rastlín a živočíchov, lesnej a poľnej zveri, sú tu bohaté lovné revíry. Na svoje si prídu aj hubári, vodná nádrž Prusy poskytuje možnosť rybolovu a celé okolie je možné využívať na pešiu turistiku. V blízkosti Bánoviec nad Bebravou sa nachádzajú dediny, ktoré majú bohatú históriu a tradície. Známy je Uhrovec nielen s tradíciou remesiel, ale aj rodiskom Ľ. Štúra, A. Dubčeka a ďalších významných dejateľov a národovcov. Folklórom, architektúrou a románskym kostolíkom je známa Kšinná. Kostolík je v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Z hľadiska bojov slovenského národa za oslobodenie spod fašizmu sú známe aj dedinky Miezgovce, Omastiná, Uhrovské podhradie, Závada pod Čiernym vrchom, Čierna Lehota a pamätné miesto bojov SNP Jankov vŕšok.

Prvá písomná zmienka o Bánovciach je z roku 1232. Už v roku 1376 boli Bánovce povýšené na slobodné kráľovské mesto. História mesta je spojená s veľkou husitskou výpravou v rokoch 1431-1433 a pustošením Turkami v roku 1633. V stredoveku boli významným centrom remeselnej výroby ako je obuvníctvo, stolárstvo, súkenníctvo, kováčstvo, mäsiarstvo, tkáčstvo, krajčírstvo. Začiatkom 17. storočia tu bola založená škola pre poskytovanie základného vzdelania. Aj v ďalších rokoch sa mesto rozvíjalo, budovalo a dosiahlo prostredníctvom svojich obyvateľov úspechy v rôznych oblastiach výrobných odvetví, v kultúre, v školstve a vzdelávaní, v športe i v cirkevnom živote.
 

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu