Sohler - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Tunel sa nachádza na trati ŽSR 171 : Zvolen - Diviaky medzi ŽST Kremnica a ŽST Kremnické Bane.

Zdroj: Miroslav Kožuch

Pri razení tunela popod Krahule, v jeho hornej časti, sa prejavil mimoriadne silný výskyt vody. Po navŕtaní spodnej štôlne dlhej 230 m v spáde 16‰ sa na dne objavili silné pramene a voda takmer úplne zaplavila štôlňu a začala vytekať ústím tunela prerazeným v celom priereze, ktoré bolo položené vyššie. Museli sa preto použiť silné čerpadlá a práce na hornej strane tunela sa obmedzili iba na výlom pomocou stropnej štôlne. Keď sa práce zo spodného prielomu priblížili k miestu opustenia spodnej štôlne, 14.7.1871 bola jeden meter silná stena opatrne prerazená, aby voda mohla odtiecť. Až potom bol dokončený výlom v hornej časti v plnom priereze.
V tuneli vymurovali spolu 107 pásov a dokončili ho po 27 mesiacoch výstavby.

Severný portál tunela  bol predĺžený betónovou ochrannou galériou. Bolo to v dôsledku neustálych požiarov okolitého lesa od vyletených iskier z kotla rušňa počas parnej prevádzky, ale aj ako ochrana pred padajúcim kamením a lavínami.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu