Hronská Dúbrava - Kozelník, viadukt - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Viadukt nachádzajúci sa na trati ŽSR číslo 154 Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica.

Nájdeme ho za Hronskou Dúbravou, pred dopravňou Kozelník.  Trať prechádza na druhú stranu údolia mohutným železobetónovým viaduktom ponad potok a cestu .
Viadukt je kolmý, leží v priamej, niveleta stúpa 16,20 . Má tri polia rozpätia 3x42,40m s hornou mostovkou celkovej dĺžky 127m. Najväčšia výška koľají nad terénom je 22 m. Hlavné nosníky sú priehradovej konštrukcie o hmotnosti cca 430ton. Konštrukciu dodali Švermove železiarne v Podbrezovej. S výstavbou sa začalo 18. júna 1948. Ku dňu 10.4. 1949 bolo hotových 70% betonárskych prác. Na stavbe sa položilo 3312 m3 betónu. Montáž konštrukcie prebehla dvoma spôsobmi. Prvé a druhé pole boli zmontované na zemi a potom zdvihnuté na ložiská opôr a pilierov špeciálnym zdvíhacím zariadením.. Tretie pole bolo montované priamo na mieste z dreveného lešenia.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu