Horná Štubňa - križovanie tratí - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Most v Hornej Štubni je vlastne mimoúrovňové križovanie jednokoľajnej trate číslo 145 Horná Štubňa - Prievidza a čiastočne dvojkoľajnej trate 171 Zvolen - Kremnica - Vrútky.

Pôvodný železničný nadjazd v st.km 16,87117 trate Handlová - Horná Štuňa bol postavený ponad jednokoľajnú trať Zvolen - Vrútky. Most bol šikmej svetlosti 8,00 m, ležal v oblúku polomeru 300 m, v sklone 12,93 promile. Nosnou konštrukciou boli zabetónované nosníky.
V súvislosti so zdvojkoľajnením trate Vrútky - Horná Štubňa bol most v roku 1936 prestavaný.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu